de Jong Orlando, Roland

In de constructieve beelden van Roland de Jong Orlando zijn ritme, harmonie en ontwikkeling binnen het geheel van groot belang.
Zijn geometrisch-abstracte werken zijn opgebouwd uit modules, die hij volgens een bepaald plan produceert, bijvoorbeeld door het systematisch veranderen van de zaaghoek.
Bij het rangschikken van die modules maakt hij soms gebruik van getallenseries (zoals Fibonacci), maar ook spelenderwijs doet hij onderzoek naar mogelijke combinaties, waardoor er verrassende nieuwe vormen ontstaan.
De synergie tussen licht en beeld zorgt voor kleurschakeringen in het materiaal, waardoor de ruimtelijkheid benadrukt wordt: het licht toont het beeld, het beeld toont het licht.

 

Opleidingen

  • Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam (1990)

Solotentoonstellingen

  • Nederland
  • Frankrijk
  • Slowakije
  • Hongarije
  • Italië

Exposities o.a. in

  • diverse Europese landen
  • USA
  • Mexico
  • USSR