Stichting Stede & Vrye Heerlykheyt

Heenvliet is één van de oudste stadjes op het eiland Voorne en heeft als eerste in Nederland een beschermd stadsgezicht gekregen.

 

De ruïne Ravesteyn is een van de zeer weinige bouwwerken uit de middeleeuwen in ongewijzigde staat.
Het voormalige slot moet gebouwd zijn omstreeks het midden van de dertiende eeuw en maakte deel uit van een reeks van verdedigingswerken, die op het eiland Voorne lag.

 

De heerlijkheid Heenvliet dateert van 1254, toen de toenmalige burggraaf Hugo van Voorne het oude houten kasteel liet herbouwen als bakstenen donjonvesting.
Dit betekende dat de heer van Heenvliet veel zeggenschap had: van het heffen van tolgeld tot aan het veroordelen van een misdadiger. Een van de rechten die uit deze tijd stamt, is het houden van een paardenmarkt en jaarmarkt. Deze traditie wordt voortgezet met de jaarlijks terugkerende paardenmarkt in Heenvliet.

 

Het jaar 1572 betekende het einde voor het slot, want de watergeuzen staken het in brand, waarna het niet meer is herbouwd.
Het donjonkasteel is een van de best bewaarde kasteelruïnes in Nederland. Drie van de vier hoektorens staan na ruim zes eeuwen nog fier overeind. Het Ambachtsherenhuis met het landgoed, gelegen aan de Markt, dat vanaf het einde van de zestiende eeuw de residentie der Heeren van Heenvliet werd, is in particulier bezit van de familie Lamaison van den Berg. Omdat Ravesteyn altijd in privébezit is geweest en nogal geïsoleerd ligt, is de ruïne niet verder gesloopt en relatief goed bewaard gebleven.

 

De ruïne is sinds medio 2004 eigendom van de Stichting Stede en Vrye Heerlykheyt. Onder verantwoordelijkheid van deze Stichting wordt jaarlijks een groot aantal activiteiten georganiseerd, waarvan de Beeldentuin het meest in het oog springend is. Kijk ook onder de rubriek Activiteiten en Agenda.

 

Bestuur SSVH:

Marnix Trouwborst: voorzitter bestuur

André Vingerling: secretaris
Henk van der Linden: penningmeester
Anouk van Genderen: bestuurslid

Lodewijk Lamaison van den Berg: bestuurslid

Grea Vlag: bestuurslid

 

Postadres:

Stichting Stede en Vrye Heerlykheyt

p/a Stationsweg 1,

3218 AV  Heenvliet

e-mail: info@beeldentuinravesteyn.nl

telefoon: 06-31791414