Anna Ramsair

Het keramiek van Anna Ramsair onderscheidt zich door het schilderwerk dat er op staat. Hier zijn geen gedecoreerde potten te zien maar keramiek dat functioneert als drager van autonome kunst. Keramiek geeft Anna Ramsair de mogelijkheid haar kunstenaarschap te verdiepen of zoals zij het zelf zegt: "… als kunstenaar vind je jezelf steeds weer opnieuw uit. Zo draai ik nu mijn eigen canvas."
"In een tijd waarin de overheid een beroep doet op de kunstenaar als ondernemer en waarin het economische belang van de kunst prioriteit lijkt te hebben boven een meer intrinsieke waarde van de kunst, rest voor mij als kunstenaar maar één vraag: wat voor soort kunstenaar wil ik zijn in een tijd van het economiseren van waarden?"
Voor Anna Ramsair is het antwoord op deze vraag duidelijk: zij werkt binnen de besloten muren van haar atelier om daar haar autonome kunstonderzoek te doen.
"Each time you write something and you send it out into the world and it becomes public, obviously everybody is free to do with it what he pleases, and this is as it should be." (Hannah Arendt, The Human Condition. p. xx, introduction).