Anne van Eck

Onderwerp en materiaal hebben in het werk van Anne van Eck vaak directe relaties, versterken elkaar. Het onderzoeken van de inhoudelijke kanten en de daarbij technische mogelijkheden en voorwaarden van het materiaal, waarbij de aandacht constant verschuift tussen het  ‘laten ontstaan van een leven’ naar de ‘gedaanteverwisseling door materiaalgebruik’.

De onmogelijkheid om het materiaal tot leven te wekken zorgt er vaak voor het trachten leven in de dood te blazen, waardoor er in veel werken een verwijzing naar de dood zit. Een eerbetoon aan het materiaal. Een plek waar leven en dood in elkaar overgaan. Ontroering en wreedheid vermengen zich. Sporen en littekens van het maakproces blijven zichtbaar.