Camille van Os

Camille van Os streeft er naar om met relatief eenvoudige lijnen en een fijne balans, een visuele spanning te creëren.
In haar bronzen beelden laat ze de authenticiteit van het onderwerp tot uitdrukking komen.
Haar mens en dierfiguren hebben kenmerkende, soms speelse en vooral dynamische houdingen. Zij vertederen door hun onbevangenheid. Voor Camille belichamen zij 'het pure zijn'.
Haar inspiratie vindt zij in gebeurtenissen in haar persoonlijk leven. Zij raakte gefascineerd door het waarnemen van kracht, beweging en ontwikkeling bij mens en dier. Qua vorm wijkt zij soms bewust af, laat dingen weg óf zet details juist zwaarder aan, met als doel de toeschouwer emotioneel te raken met de eigenheid/het karakter van de figuur.