Don Satijn

Het werk van Don Satijn gaat over harmonie. In reliëfs, beelden en werken op papier probeert hij een harmonie op te roepen niet in de eerste plaats door evenwicht of symmetrie  maar door het gebruik van wiskundige modellen die een harmonische orde als grondslag hebben, teksten die een positieve, harmonische, boodschap in zich dragen en tot slot door het gebruik van de Gulden Snede.
De beelden die speciaal ontworpen zijn voor de beeldententoonstelling 2017 bij ruine Ravesteyn vinden hun oorsprong in de serie Phi Blocks. De Phi Blocks zijn architecturale beelden in staal waarin alle verhoudingen hun oorsprong vinden in de Gulden Snede. De Gulden Snede is dé verhouding in de natuur waarop de groeiprocessen zijn gebaseerd. In de serie Phi Blocks wordt gespeeld met de drie dimensies, echter voor de beelden bij ruine Ravesteyn heeft Don Satijn slechts gekozen voor de verticale dimensie waarin de verhoudingen direct voelbaar en herkenbaar zijn. De beelden kunnen dan ook, ondanks hun abstractie, direct associaties oproepen met personen of planten.