Herman Lamers

Sinds 1990 zijn opdrachten van beelden en installaties in de publieke openbare ruimtes steeds belangrijker geworden. Essentieel voor het werk van Herman Lamers is het onderzoek naar de functie en betekenis van het beeld in een gevormde sociale context. Het is een zoeken naar een inhoudelijke beeldende reactie op een ruimtelijk gegeven. In zijn werk gebruikt hij vele verschillende beeldtalen en concepten, diverse technieken en een grote verscheidenheid aan materialen, alles specifiek ontwikkeld voor de locatie. In zijn werk zijn tijd en (on-)zichtbaarheid belangrijke conceptuele uitgangspunten geworden. De permanente aanwezigheid van een beeld maakt het interessant om daar om verschillende manieren op in te spelen.

 

In een vijver bij de Beverwaard verdwijnen op onregelmatige momenten de beelden totaal onder water. Neonwerken veranderen door het licht op de dag in betekenis. Kunstwerken worden door veranderende lichtintensiteit zichtbaar en verdwijnen weer. Beelden veranderen door onverwachte bewegingen.